ค้นหา QR Code

  • 1207

    จำนวนทั้งหมด

# QR Code ชื่อเอกสาร / เว็บไซต์ หน่วยงาน สแกน (ครั้ง) ปรับปรุงล่าสุด ดำเนินการ
161
เอกสารประกอบการประชุมหารือการจัดทำข้อมูลบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่สำคัญของจังหวัดสงขลา ปี 2567 สงขลา 7 22 ก.พ. 2567 (11:27)
162
แบบฟอร์มหลักเกณฑ์ GECC สป.กษ. 67 สำนักพัฒนาระบบบริหาร 3 19 ก.พ. 2567 (18:09)
163
แบบตอบรับ/กำหนดการ 16.2.67 ชลบุรี 23 21 ก.พ. 2567 (14:35)
164
แบบตอบรับ ชลบุรี 2 13 ก.พ. 2567 (11:32)
165
เล่มรายงานประจำปี 2566 กาฬสินธุ์ 1 22 ก.พ. 2567 (15:59)
166
รายละเอียดหลักสูตร นบต. 67-69 สถาบันเกษตราธิการ 1374 19 มิ.ย. 2567 (21:04)
167
แบบรับรองรายงานการประชุม คณะกรรมการดำเนินงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี 2567 ครั้งที่ 1/2567 กองกลาง 0 8 ก.พ. 2567 (15:45)
168
รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพระราชพิธีฯ 2 ก.พ.67 Final กองกลาง 3 1 มี.ค. 2567 (17:45)
169
กษ0201.06_872 6 ก.พ มอบ รป นวนิตย์ พิจารณา ร่วมประชุม ร่วมกับเขตพระนคร กองกลาง 16 17 มิ.ย. 2567 (17:04)
170
แบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา “หนึ่งปิ่นโตร่วมใจ สป.กษ.ทำบุญ ฟังธรรม จิตใจเบิกบาน” สำนักพัฒนาระบบบริหาร 115 28 พ.ค. 2567 (13:39)
171
ประกาศการฌาปนกิจสงเคราะห์ สป.กษ. เรื่องสมาชิกเสียชีวิต กองการเจ้าหน้าที่ 17 25 เม.ย. 2567 (18:04)
172
ใบแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการ กระบี่ 16 18 มิ.ย. 2567 (11:49)
173
แบบฟอร์มรายงานผล (Linkage Center) รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สำนักพัฒนาระบบบริหาร 324 27 พ.ค. 2567 (20:29)
174
โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน(เกษตรทฤษฎีใหม่) 2567 พิษณุโลก 101 27 พ.ค. 2567 (11:39)
175
ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการและกิจกรรม งานเฉลิมพระเกียรติฯ กองกลาง 111 20 พ.ค. 2567 (09:26)
176
แบบรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายอำนวยความสะดวกด้านการเกษตรประเด็นบริการทางการเกษตรที่ใช่ เลือกใช้ให้เหมาะสม ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 1/2567 สำนักพัฒนาระบบบริหาร 77 1 พ.ค. 2567 (09:08)
177
รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรจังหวัดสงขลา และประธานคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับอำเภอ จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2567 สงขลา 124 6 มิ.ย. 2567 (10:57)
178
เอกสารประกอบการชี้แจงงบประมาณปี 2567 คณะอนุกรรมาธิการด้านเศรษฐกิจ 1 (สป.กษ.) กลุ่มวิเคราะห์งบประมาณ 4 5 ก.พ. 2567 (13:47)
179
รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพระราชพิธีฯ 2 ก.พ.2567 กองกลาง 179 6 มิ.ย. 2567 (10:52)
180
แบบรับรองรายงานการประชุม (คณะยุทธ กษ) สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ 71 2 มี.ค. 2567 (21:47)