ค้นหา QR Code

  • 1204

    จำนวนทั้งหมด

# QR Code ชื่อเอกสาร / เว็บไซต์ หน่วยงาน สแกน (ครั้ง) ปรับปรุงล่าสุด ดำเนินการ
141
แบบประเมินความพึงพอใจการอบรม หัวข้อ “ การใช้งานระบบบัญชีข้อมูลและข้อมูลเปิด (Data Catalog & Open Data) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 101 23 พ.ค. 2567 (14:09)
142
เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการ 1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง 2 สงขลา 6 8 มี.ค. 2567 (15:48)
143
เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการ 1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง สงขลา 0 28 ก.พ. 2567 (10:51)
144
แบบตอบรับการประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการ 1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง สงขลา 0 23 พ.ค. 2567 (10:00)
145
รายงานการประชุมหารือการจัดทำข้อมูลบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่สำคัญจังหวัดสงขลา ปี 2567 สงขลา 22 11 มี.ค. 2567 (12:14)
146
จดหมายข่าวเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 สงขลา 97 3 มิ.ย. 2567 (01:41)
147
การจัดทำโครงการ/กิจกรรม และกรอบงบประมาณสนับสนุน (ร่าง) แผนปฏิบัติการโครงการ รักษ์น้ำ จ.พิษณุโลก พิษณุโลก 1 23 ก.พ. 2567 (15:23)
148
เอกสารการคัดเลือกผู้ที่มีผลงานดีเด่นของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี พ.ศ.2566 สงขลา 0 22 ก.พ. 2567 (11:00)
149
เอกสารแนบ 1-2 การขอใช้พื้นที่ท้องสนามหลวง 2567 กองกลาง 53 30 มี.ค. 2567 (20:23)
150
เอกสารแนบขอใช้พื้นที่ท้องสนามหลวง กองกลาง 2 12 มี.ค. 2567 (17:23)
151
แบบประเมินความพึงพอใจการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา “หนึ่งปิ่นโตร่วมใจ สป.กษ. ทำบุญ ฟังธรรม จิตใจเบิกบาน” สำนักพัฒนาระบบบริหาร 24 9 เม.ย. 2567 (11:40)
152
การสื่อสารนโยบายและประเด็นข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระบี่ 0 21 ก.พ. 2567 (11:42)
153
แบบประเมินความพึงพอใจ สถาบันเกษตราธิการ 0 21 ก.พ. 2567 (11:12)
154
แบบฟอร์มการจัดทำข้อมูลบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่สำคัญจังหวัดสงขลา ปี 2567 สงขลา 0 21 ก.พ. 2567 (10:26)
155
รายงานการประชุมและแบบรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการและกิจกรรม งานเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบฯ ครั้งที่ 1/2567 กองกลาง 129 22 พ.ค. 2567 (10:33)
156
เอกกระสารประกอบการประชุมฯ สุรินทร์ 1 19 ก.พ. 2567 (16:54)
157
แบบฟอร์มเสนอโครงการ/กิจกรรม และกรอบงบประมาณ (ร่าง) แผนปฏิบัติการโครงการฯ พิษณุโลก 97 12 มิ.ย. 2567 (15:23)
158
เอกสารประกอบการชี้แจง คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษา ยุทธศาสตร์ชาติการจัดสรรงบประมาณ 2567 (วุฒิสภา) กลุ่มวิเคราะห์งบประมาณ 15 29 ก.พ. 2567 (16:14)
159
เอกสารประกอบการประชุมหารือการจัดทำข้อมูลบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่สำคัญของจังหวัดสงขลา ปี 2567 สงขลา 7 22 ก.พ. 2567 (11:27)
160
แบบฟอร์มหลักเกณฑ์ GECC สป.กษ. 67 สำนักพัฒนาระบบบริหาร 3 19 ก.พ. 2567 (18:09)