ค้นหา QR Code

  • 1204

    จำนวนทั้งหมด

# QR Code ชื่อเอกสาร / เว็บไซต์ หน่วยงาน สแกน (ครั้ง) ปรับปรุงล่าสุด ดำเนินการ
101
ขอเรียนเชิญร่วมกิจกรรมการไถ่ชีวิตโค - กระบือ ครั้งที่ 3/2567 และขอความอนุเคราะห์ร่วมทำบุญ ไถ่ชีวิตโค-กระบือ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี กองกลาง 64 20 เม.ย. 2567 (20:54)
102
ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทหมู่ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครบรอบ 132 ปี กองกลาง 196 15 มิ.ย. 2567 (09:01)
103
ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทหมู่ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครบรอบ 132 ปี กองกลาง 2 28 มี.ค. 2567 (22:40)
104
ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร ข้อมูลทั่วไปจังหวัดสงขลา ปี 2566 สงขลา 3 3 เม.ย. 2567 (10:42)
105
รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพระราชพิธีพืชมงคลฯ 2567 ครั้งที่ 1/2567 กองกลาง 18 14 เม.ย. 2567 (21:48)
106
คำสั่ง 22.3.67 ชลบุรี 42 1 เม.ย. 2567 (08:29)
107
จดหมายข่าวเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา ประจำเดือนมีนาคม 2567 สงขลา 41 12 มิ.ย. 2567 (12:59)
108
21.3.67 ชลบุรี 1 21 มี.ค. 2567 (16:22)
109
แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม ชลบุรี 135 13 มิ.ย. 2567 (17:39)
110
เกษตรอินทรีย์ ชลบุรี 22 23 พ.ค. 2567 (11:28)
111
ศูนย์พิรุณราช น่าน 0 21 มี.ค. 2567 (14:16)
112
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ.2560 (เล่มเล็ก) มุกดาหาร 1 29 มี.ค. 2567 (14:37)
113
ไฟล์นำเสนอ ข้อมูลบทบาทภารกิจและข้อมูลหัวหน้าส่วนราชการ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดสงขลา สงขลา 13 19 เม.ย. 2567 (19:30)
114
แบบประเมินโครงการสัมมนา Trust สถาบันเกษตราธิการ 29 26 มี.ค. 2567 (18:36)
115
รายละเอียด นบต. 68 สถาบันเกษตราธิการ 485 13 มิ.ย. 2567 (10:17)
116
Location KN กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน 101 16 มิ.ย. 2567 (12:53)
117
18.3.67 ชลบุรี 0 18 มี.ค. 2567 (13:27)
118
แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวง เข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ 6 รอบ กองกลาง 4 21 มี.ค. 2567 (17:17)
119
สื่อประชาสัมพันธ์ น่าน 0 14 มี.ค. 2567 (15:07)
120
ขอความอุปถัมภ์โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติฯ กองกลาง 0 14 มี.ค. 2567 (13:44)