ค้นหา QR Code

  • 1246

    จำนวนทั้งหมด

# QR Code ชื่อเอกสาร / เว็บไซต์ หน่วยงาน สแกน (ครั้ง) ปรับปรุงล่าสุด ดำเนินการ
741
รายงานผลการตั้งปณิธานความดีของบุคลากร สป.กษ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สงขลา 4 13 พ.ย. 2566 (15:23)
742
การตั้งปณิธานความดีของบุคลากร สป.กษ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สงขลา 28 13 พ.ย. 2566 (15:23)
743
จัดส่งข้อมูล BCG Model ด้านการเกษตรของจังหวัดพัทลุง พัทลุง 6 13 พ.ย. 2566 (15:23)
744
ประกาศ สำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดภาพเครื่องหมายราชการ ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายราชการ พุทธศักราช 2482 (ฉบับที่ 313) สงขลา 7 13 พ.ย. 2566 (15:23)
745
จดหมายข่าวเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา ประจำเดือนมกราคม 2565 สงขลา 4 13 พ.ย. 2566 (15:24)
746
ประกาศ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สงขลา 8 13 พ.ย. 2566 (15:24)
747
แบบตอบรับการประชุม (ผุสดี จันทร์เพ็ชร) สงขลา 51 13 พ.ย. 2566 (14:23)
748
ระบบแบบฟอร์มส่วนกลาง สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา สงขลา 322 14 ก.ค. 2567 (14:45)
749
MOAC Anti-Corruption Center กองเกษตรสารนิเทศ 7 13 พ.ย. 2566 (15:24)
750
แบบแจ้งความประสงค์ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี สงขลา 28 13 พ.ย. 2566 (15:24)
751
การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2564 สงขลา 4 13 พ.ย. 2566 (15:24)
752
22 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 สงขลา 9 13 พ.ย. 2566 (15:24)
753
21 ข้อมูลพาณิชย์ สงขลา 12 13 พ.ย. 2566 (15:24)
754
20 ข้อมูลจัดหางานจังหวัด สงขลา 8 13 พ.ย. 2566 (15:24)
755
18 ข้อมูลด้านโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด สงขลา 12 13 พ.ย. 2566 (15:24)
756
17 ข้อมูลด้านสหกรณ์ สงขลา 16 13 พ.ย. 2566 (15:24)
757
16 ข้อมูลด้านศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสงขลา สงขลา 5 13 พ.ย. 2566 (15:24)
758
15 ข้อมูลศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี สงขลา 11 13 พ.ย. 2566 (15:24)
759
14 ข้อมูลด้านประมง สงขลา 8 13 พ.ย. 2566 (15:24)
760
13 ข้อมูลด้านปศุสัตว์ สงขลา 13 28 มี.ค. 2567 (10:14)