ค้นหา QR Code

  • 1240

    จำนวนทั้งหมด

# QR Code ชื่อเอกสาร / เว็บไซต์ หน่วยงาน สแกน (ครั้ง) ปรับปรุงล่าสุด ดำเนินการ
301
สื่อประชาสัมพันธ์ กองทุนหมุนเวียนฯ พิษณุโลก 0 17 พ.ย. 2566 (14:05)
302
วาระ คกก อำนวยการ 72 พรรษา กองกลาง 3 2 ก.พ. 2567 (10:43)
303
เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเทพีคู่หาบเงิน 2567 กองกลาง 105 16 มิ.ย. 2567 (19:06)
304
หนังสือ 11503 ขอบคุณ จากกรมประชาสัมพันธ์ รองปลัด เห็นชอบ กองกลาง 2 10 เม.ย. 2567 (10:09)
305
แผนที่จัดกิจกรรม kick off จิตอาสาฯ ณ คลองฉิมพลี ต.เชิงแส อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา สงขลา 21 23 พ.ย. 2566 (09:44)
306
KICK OFF กิจกรรมกำจัดวัชพืชและผักตบชวา และกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” จังหวัดสงขลา สงขลา 152 13 ก.ค. 2567 (00:36)
307
แบบตอบรับ การเข้าร่วมกิจกรรม Kick Off นครราชสีมา นครราชสีมา 0 9 พ.ย. 2566 (11:25)
308
แบบตอบรับ การเข้าร่วมกิจกรรม Kick Off กำจัดวัชพืชและผักตบชวา และกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" นครราชสีมา 0 9 พ.ย. 2566 (11:22)
309
แบบตอบรับ การเข้าร่วมกิจกรรม Kick Off กำจัดวัชพืชและผักตบชวา และกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" นครราชสีมา 77 19 ก.พ. 2567 (21:38)
310
สรุปผลติดตาม ชลบุรี 5 13 พ.ย. 2566 (13:06)
311
drive ชลบุรี 0 7 พ.ย. 2566 (15:15)
312
ขอเชิญเข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี ๒๕๖๖ กองกลาง 43 23 พ.ย. 2566 (09:58)
313
เอกสารเผยแพร่ระบบเกษตรพันธสัญญา สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา 90 15 มิ.ย. 2567 (15:53)
314
รายงานการประชุมศูนย์ติดตามภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 10 ปี 2566 ชลบุรี 0 30 ต.ค. 2566 (11:27)
315
เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรจังหวัดสงขลา (SCP) และประธานคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับอำเภอ จังหวัดสงขลา (SCD) ครั้งที่ 4/2566 สงขลา 132 8 มิ.ย. 2567 (19:58)
316
ลิงค์ Zoom ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรจังหวัดสงขลา (SCP) และประธานคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับอำเภอ จังหวัดสงขลา (SCD) ครั้งที่ 4/2566 สงขลา 39 8 มิ.ย. 2567 (19:58)
317
จดหมายข่าวเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา ประจำเดือนตุลาคม 2566 สงขลา 42 24 ม.ค. 2567 (07:20)
318
ทำเนียบส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา ประจำปี 2567 สงขลา 167 28 พ.ค. 2567 (10:31)
319
สรุปผลการดำเนินงานของกลุ่มป.ย.ป. สำนักตรวจราชการ 7 13 พ.ย. 2566 (13:07)
320
คู่มือการพิจารณาเอกสารเกี่ยวกับที่ดิน เพื่อขอรับรองมาตรฐานระบบการผลิต GAP และ Organic สงขลา 5 13 พ.ย. 2566 (13:07)