ค้นหา QR Code

  • 1246

    จำนวนทั้งหมด

# QR Code ชื่อเอกสาร / เว็บไซต์ หน่วยงาน สแกน (ครั้ง) ปรับปรุงล่าสุด ดำเนินการ
181
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 4 / 2567 ชลบุรี 8 16 เม.ย. 2567 (12:29)
182
แบบประเมินความพึงพอใจการอบรม หัวข้อ “ การใช้งานระบบบัญชีข้อมูลและข้อมูลเปิด (Data Catalog & Open Data) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 102 17 มิ.ย. 2567 (22:11)
183
เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการ 1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง 2 สงขลา 6 8 มี.ค. 2567 (15:48)
184
เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการ 1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง สงขลา 0 28 ก.พ. 2567 (10:51)
185
แบบตอบรับการประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการ 1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง สงขลา 0 23 พ.ค. 2567 (10:00)
186
รายงานการประชุมหารือการจัดทำข้อมูลบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่สำคัญจังหวัดสงขลา ปี 2567 สงขลา 22 11 มี.ค. 2567 (12:14)
187
จดหมายข่าวเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 สงขลา 107 1 ก.ค. 2567 (16:21)
188
การจัดทำโครงการ/กิจกรรม และกรอบงบประมาณสนับสนุน (ร่าง) แผนปฏิบัติการโครงการ รักษ์น้ำ จ.พิษณุโลก พิษณุโลก 1 23 ก.พ. 2567 (15:23)
189
เอกสารการคัดเลือกผู้ที่มีผลงานดีเด่นของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี พ.ศ.2566 สงขลา 0 22 ก.พ. 2567 (11:00)
190
เอกสารแนบ 1-2 การขอใช้พื้นที่ท้องสนามหลวง 2567 กองกลาง 53 30 มี.ค. 2567 (20:23)
191
เอกสารแนบขอใช้พื้นที่ท้องสนามหลวง กองกลาง 2 12 มี.ค. 2567 (17:23)
192
แบบประเมินความพึงพอใจการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา “หนึ่งปิ่นโตร่วมใจ สป.กษ. ทำบุญ ฟังธรรม จิตใจเบิกบาน” สำนักพัฒนาระบบบริหาร 24 9 เม.ย. 2567 (11:40)
193
การสื่อสารนโยบายและประเด็นข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระบี่ 0 21 ก.พ. 2567 (11:42)
194
แบบประเมินความพึงพอใจ สถาบันเกษตราธิการ 0 21 ก.พ. 2567 (11:12)
195
แบบฟอร์มการจัดทำข้อมูลบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่สำคัญจังหวัดสงขลา ปี 2567 สงขลา 0 21 ก.พ. 2567 (10:26)
196
รายงานการประชุมและแบบรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการและกิจกรรม งานเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบฯ ครั้งที่ 1/2567 กองกลาง 131 11 ก.ค. 2567 (11:47)
197
เอกกระสารประกอบการประชุมฯ สุรินทร์ 1 19 ก.พ. 2567 (16:54)
198
แบบฟอร์มเสนอโครงการ/กิจกรรม และกรอบงบประมาณ (ร่าง) แผนปฏิบัติการโครงการฯ พิษณุโลก 98 4 ก.ค. 2567 (20:08)
199
เอกสารประกอบการชี้แจง คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษา ยุทธศาสตร์ชาติการจัดสรรงบประมาณ 2567 (วุฒิสภา) กลุ่มวิเคราะห์งบประมาณ 15 29 ก.พ. 2567 (16:14)
200
เอกสารประกอบการประชุมหารือการจัดทำข้อมูลบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่สำคัญของจังหวัดสงขลา ปี 2567 สงขลา 7 22 ก.พ. 2567 (11:27)