ค้นหา QR Code

  • 1162

    จำนวนทั้งหมด

# QR Code ชื่อเอกสาร / เว็บไซต์ หน่วยงาน สแกน (ครั้ง) ปรับปรุงล่าสุด ดำเนินการ
101
เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการ 1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง สงขลา 0 28 ก.พ. 2567 (10:51)
102
แบบตอบรับการประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการ 1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง สงขลา 0 28 ก.พ. 2567 (10:49)
103
รายงานการประชุมหารือการจัดทำข้อมูลบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่สำคัญจังหวัดสงขลา ปี 2567 สงขลา 22 11 มี.ค. 2567 (12:14)
104
จดหมายข่าวเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 สงขลา 94 18 พ.ค. 2567 (09:49)
105
การจัดทำโครงการ/กิจกรรม และกรอบงบประมาณสนับสนุน (ร่าง) แผนปฏิบัติการโครงการ รักษ์น้ำ จ.พิษณุโลก พิษณุโลก 1 23 ก.พ. 2567 (15:23)
106
เอกสารการคัดเลือกผู้ที่มีผลงานดีเด่นของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี พ.ศ.2566 สงขลา 0 22 ก.พ. 2567 (11:00)
107
เอกสารแนบ 1-2 การขอใช้พื้นที่ท้องสนามหลวง 2567 กองกลาง 53 30 มี.ค. 2567 (20:23)
108
เอกสารแนบขอใช้พื้นที่ท้องสนามหลวง กองกลาง 2 12 มี.ค. 2567 (17:23)
109
แบบประเมินความพึงพอใจการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา “หนึ่งปิ่นโตร่วมใจ สป.กษ. ทำบุญ ฟังธรรม จิตใจเบิกบาน” สำนักพัฒนาระบบบริหาร 24 9 เม.ย. 2567 (11:40)
110
การสื่อสารนโยบายและประเด็นข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระบี่ 0 21 ก.พ. 2567 (11:42)
111
แบบประเมินความพึงพอใจ สถาบันเกษตราธิการ 0 21 ก.พ. 2567 (11:12)
112
แบบฟอร์มการจัดทำข้อมูลบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่สำคัญจังหวัดสงขลา ปี 2567 สงขลา 0 21 ก.พ. 2567 (10:26)
113
รายงานการประชุมและแบบรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการและกิจกรรม งานเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบฯ ครั้งที่ 1/2567 กองกลาง 128 11 พ.ค. 2567 (21:59)
114
เอกกระสารประกอบการประชุมฯ สุรินทร์ 1 19 ก.พ. 2567 (16:54)
115
แบบฟอร์มเสนอโครงการ/กิจกรรม และกรอบงบประมาณ (ร่าง) แผนปฏิบัติการโครงการฯ พิษณุโลก 91 18 พ.ค. 2567 (18:57)
116
เอกสารประกอบการชี้แจง คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษา ยุทธศาสตร์ชาติการจัดสรรงบประมาณ 2567 (วุฒิสภา) กลุ่มวิเคราะห์งบประมาณ 15 29 ก.พ. 2567 (16:14)
117
เอกสารประกอบการประชุมหารือการจัดทำข้อมูลบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่สำคัญของจังหวัดสงขลา ปี 2567 สงขลา 7 22 ก.พ. 2567 (11:27)
118
แบบฟอร์มหลักเกณฑ์ GECC สป.กษ. 67 สำนักพัฒนาระบบบริหาร 3 19 ก.พ. 2567 (18:09)
119
แบบตอบรับ/กำหนดการ 16.2.67 ชลบุรี 23 21 ก.พ. 2567 (14:35)
120
แบบตอบรับ ชลบุรี 2 13 ก.พ. 2567 (11:32)