ค้นหา QR Code

  • 1207

    จำนวนทั้งหมด

# QR Code ชื่อเอกสาร / เว็บไซต์ หน่วยงาน สแกน (ครั้ง) ปรับปรุงล่าสุด ดำเนินการ
841
ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ (CoP) การประชาสัมพันธ์ข้อมูลบนระบบเว็บไซต์สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 129 13 พ.ย. 2566 (15:21)
842
แบบตอบรับประชุมการดำเนินงานโครงการพัฒนาการเกษตรแม่นยำสู่ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม 2 ล้านไร่ ภาคตะวันออก ชลบุรี 31 13 พ.ย. 2566 (15:21)
843
ข้อมูลจุดดูงานของผู้แทนพิเศษรัฐบาลในพื้นที่จังหวัดสงขลา สงขลา 8 13 พ.ย. 2566 (15:21)
844
การประชุมอาสาสมัครเกษตรและสหกรณ์ระดับตำบล ครั้งที่ 5/2564 (สำหรับอาสาฯ) สงขลา 75 13 พ.ย. 2566 (15:21)
845
การประชุมอาสาสมัครเกษตรและสหกรณ์ระดับตำบล ครั้งที่ 5/2564 (สำหรับเจ้าหน้าที่) สงขลา 18 13 พ.ย. 2566 (15:21)
846
เอกสารประกอบการฝึกอบรมสมุนไพร ชลบุรี 146 18 มิ.ย. 2567 (23:52)
847
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สงขลา 112 13 พ.ย. 2566 (12:46)
848
รายงานการประชุมสรุปผลแนวทางการพัฒนาเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร ชลบุรี 7 13 พ.ย. 2566 (15:21)
849
แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการปลูกพืชสมุนไพร ภายใต้โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่จังหวัดชลบุรี ปีงบประมาณ 2564 ผ่านระบบออนไลน์ ชลบุรี 248 9 พ.ค. 2567 (20:48)
850
เวปไซต์สำนักงาน ลำพูน 4 13 พ.ย. 2566 (15:21)
851
การตอบรับเข้าร่วมการประชุม สงขลา 24 13 พ.ย. 2566 (15:21)
852
แนวทางการดำเนินกิจกรรม โครงการ 1 ตำบล สงขลา 98 13 พ.ย. 2566 (15:21)
853
ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ เพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สงขลา 57 13 พ.ย. 2566 (15:18)
854
แบบประเมินความรู้ความสามารถ สงขลา 23 13 พ.ย. 2566 (15:18)
855
ระบบลงชื่อผู้เข้าสอบ สงขลา 20 13 พ.ย. 2566 (15:18)
856
สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ชลบุรี 21 13 พ.ย. 2566 (15:18)
857
แบบติดตามความพึงพอใจการใช้นวัตกรรมการประชุมติดตามงานในยุค New Normal ชลบุรี 4 13 พ.ย. 2566 (15:18)
858
ประกาศ รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สงขลา 11 13 พ.ย. 2566 (15:18)
859
เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ AIC และคณะกรรมการเกษตร 4.0 กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน 0 22 ก.ค. 2564 (16:56)
860
เอกสารประกอบการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 4/2564 สงขลา 127 2 ก.พ. 2567 (15:52)