ค้นหา QR Code

  • 1162

    จำนวนทั้งหมด

# QR Code ชื่อเอกสาร / เว็บไซต์ หน่วยงาน สแกน (ครั้ง) ปรับปรุงล่าสุด ดำเนินการ
61
ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทหมู่ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครบรอบ 132 ปี กองกลาง 2 28 มี.ค. 2567 (22:40)
62
ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร ข้อมูลทั่วไปจังหวัดสงขลา ปี 2566 สงขลา 3 3 เม.ย. 2567 (10:42)
63
รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพระราชพิธีพืชมงคลฯ 2567 ครั้งที่ 1/2567 กองกลาง 18 14 เม.ย. 2567 (21:48)
64
คำสั่ง 22.3.67 ชลบุรี 42 1 เม.ย. 2567 (08:29)
65
จดหมายข่าวเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา ประจำเดือนมีนาคม 2567 สงขลา 38 30 เม.ย. 2567 (16:10)
66
21.3.67 ชลบุรี 1 21 มี.ค. 2567 (16:22)
67
แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม ชลบุรี 126 16 พ.ค. 2567 (10:38)
68
เกษตรอินทรีย์ ชลบุรี 20 14 พ.ค. 2567 (08:55)
69
ศูนย์พิรุณราช น่าน 0 21 มี.ค. 2567 (14:16)
70
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ.2560 (เล่มเล็ก) มุกดาหาร 1 29 มี.ค. 2567 (14:37)
71
ไฟล์นำเสนอ ข้อมูลบทบาทภารกิจและข้อมูลหัวหน้าส่วนราชการ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดสงขลา สงขลา 13 19 เม.ย. 2567 (19:30)
72
แบบประเมินโครงการสัมมนา Trust สถาบันเกษตราธิการ 29 26 มี.ค. 2567 (18:36)
73
รายละเอียด นบต. 68 สถาบันเกษตราธิการ 471 16 พ.ค. 2567 (09:47)
74
Location KN กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน 40 11 พ.ค. 2567 (11:00)
75
18.3.67 ชลบุรี 0 18 มี.ค. 2567 (13:27)
76
แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวง เข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ 6 รอบ กองกลาง 4 21 มี.ค. 2567 (17:17)
77
สื่อประชาสัมพันธ์ น่าน 0 14 มี.ค. 2567 (15:07)
78
ขอความอุปถัมภ์โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติฯ กองกลาง 0 14 มี.ค. 2567 (13:44)
79
ขอความอุปถัมภ์โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติฯ กองกลาง 218 22 เม.ย. 2567 (14:49)
80
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานสร้างการรับรู้เกี่ยวกับสาระสำคัญและแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. ๒๕๖๐ สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา 418 15 พ.ค. 2567 (17:53)