ค้นหา QR Code

  • 785

    จำนวนทั้งหมด

# QR Code ชื่อเอกสาร / เว็บไซต์ ประเภท สแกน (ครั้ง) ปรับปรุงล่าสุด ดำเนินการ
81
จดหมายข่าวเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 อื่นๆ 3 23 ธ.ค. 2565 (12:33)
82
แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม พี่ออย ประชุม 264 19 มี.ค. 2566 (14:03)
83
เอกสารดาวน์โหลด การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรจังหวัดสงขลา (Single Command Province : SCP) และประธานคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับอำเภอ (Single Command District : SCD) ครั้งที่ 4/2565 ประชุม 227 17 มี.ค. 2566 (10:33)
84
การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรจังหวัดสงขลา (Single Command Province : SCP) และประธานคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับอำเภอ (Single Command District : SCD) ครั้งที่ 4/2565 วันที่ประชุม: 8 ธันวาคม 2565 เวลาประชุม: 13.30 - 16.30 น. ประชุม 4 20 ธ.ค. 2565 (10:54)
85
Dashboard ภาพรวมปฏิทินการผลิตสินค้าการเกษตรประจำปี 2565 จังหวัดลำพูน เว็บไซต์ 0 28 พ.ย. 2565 (10:55)
86
ข้อมูลภาพรวมฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรรายเดือนระดับจังหวัดเพื่อการบริหารจัดการความมั่นคงอาหารและโภชนาการประจำปี 2565 จังหวัดลำพูน เว็บไซต์ 0 28 พ.ย. 2565 (10:53)
87
เป้าหมายครัวเรือนยากจนตามฐานข้อมูล TPMAP แจ้งเวียน 19 15 มี.ค. 2566 (19:10)
88
แบบตอบรับเข้าร่วมประชุมชี้แจงการกรอกแบบฟอร์ม การจัดเก็บข้อมูล Big Data ระดับจังหวัด (Web Form Survey) แบบฟอร์ม 0 17 พ.ย. 2565 (15:31)
89
การชี้แจง เรื่อง การสำรวจประเด็นข้อมูลสารสนเทศการเกษตรที่แต่ละจังหวัดมีการ จัดเก็บรวบรวมไว้ หรือมีความต้องการใช้ข้อมูล Big Data ระดับจังหวัด (Web form Survey) ประชุม 88 27 ก.พ. 2566 (15:50)
90
การจัดทำแผนปฎิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานการพัฒนาอาชีพโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 แบบฟอร์ม 19 17 มี.ค. 2566 (14:35)
91
ขอเชิญเข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ BCG ในช่วงสัปดาห์ผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค แจ้งเวียน 7 14 พ.ย. 2565 (19:44)
92
แบบรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการจัดงานกาชาด กษ ครั้งที่ 2/2565 ประชุม 50 23 มี.ค. 2566 (13:47)
93
รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดงานกาชาด ครั้งที่ 2/2565 ประชุม 69 25 ก.พ. 2566 (07:10)
94
ทำเนียบหัวหน้าส่วนราชการ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดสงขลา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แบบฟอร์ม 0 7 พ.ย. 2565 (15:53)
95
การจัดงานกาชาดของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี 2565 แจ้งเวียน 37 25 ธ.ค. 2565 (15:45)
96
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน โครงการการตั้งปณิธานความดี แบบฟอร์ม 287 22 มี.ค. 2566 (14:29)
97
พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายราชสักการะ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องใน“วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2565 เว็บไซต์ 5 14 พ.ย. 2565 (19:46)
98
การปรับปรุงข้อมูลเจ้าหน้าที่ ป.ย.ป.กษ. แบบฟอร์ม 11 28 ธ.ค. 2565 (15:49)
99
จดหมายข่าวเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา ประจำเดือนตุลาคม 2565 แจ้งเวียน 25 29 พ.ย. 2565 (13:42)
100
ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดสงขลา ที่ใช้สนับสนุนการตรวจราชการ และ ครม.สัญจร ประจำเดือนตุลาคม 2565 แจ้งเวียน 12 16 มี.ค. 2566 (09:01)