ค้นหา QR Code

  • 1240

    จำนวนทั้งหมด

# QR Code ชื่อเอกสาร / เว็บไซต์ หน่วยงาน สแกน (ครั้ง) ปรับปรุงล่าสุด ดำเนินการ
721
รายงานการประชุมการตรวจราชการและการขับเคลื่อนงานตามแผนการตรวจราชการฯ ประจำปี 2565 ครั้งที่ 4 สงขลา 30 13 พ.ย. 2566 (15:22)
722
รายงานการประชุมหารือการจัดทำข้อมูลบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่สำคัญจังหวัดสงขลา ปี 2565 สงขลา 20 13 พ.ย. 2566 (15:22)
723
งานทอดผ้าป่า ณ ที่พักสงฆ์บ้านคลองกวาง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา สงขลา 5 13 พ.ย. 2566 (12:43)
724
เอกสารประกอบการประชุมผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 4/2565 จังหวัดสงขลา สงขลา 86 13 พ.ย. 2566 (15:23)
725
แบบประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการติดตั้งระบบสำหรับการประชุม จังหวัดสงขลา สงขลา 53 13 พ.ย. 2566 (15:23)
726
คลิปสอนการคำนวณวิเคราะห์ฯ 1 สำนักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องเรียน 18 13 พ.ย. 2566 (15:23)
727
คลิปสอนการคำนวณวิเคราะห์ฯ 2 สำนักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องเรียน 0 11 ก.พ. 2565 (11:24)
728
แบบรายงานแผนงาน/โครงการ การขับเคลื่อนการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ในระดับตำบลในรายสินค้าเกษตรที่สำคัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จังหวัดสงขลา สงขลา 20 13 พ.ย. 2566 (15:23)
729
ตารางข้อมูลการบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่สำคัญของจังหวัด ปี 2565 (ด้านพืช, ด้านสัตว์, ด้านประมง) จังหวัดสงขลา สงขลา 20 13 พ.ย. 2566 (15:23)
730
แบบตอบรับ กลุ่มช่วยเหลือ 1 สงขลา 14 13 พ.ย. 2566 (15:23)
731
ทำเนียบบุคลากรหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดสงขลา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ไฟล์ออนไลน์) สงขลา 283 2 ธ.ค. 2566 (19:05)
732
รายงานการประชุมอาสาสมัครเกษตรและสหกรณ์ระดับตำบลจังหวัดสงขลา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565 สงขลา 52 13 พ.ย. 2566 (15:23)
733
แนวทางการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง (นำร่อง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สงขลา 140 10 พ.ค. 2567 (12:20)
734
ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม Webconference ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 349 13 พ.ย. 2566 (15:23)
735
รายงานผลการตั้งปณิธานความดีของบุคลากร สป.กษ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สงขลา 4 13 พ.ย. 2566 (15:23)
736
การตั้งปณิธานความดีของบุคลากร สป.กษ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สงขลา 28 13 พ.ย. 2566 (15:23)
737
จัดส่งข้อมูล BCG Model ด้านการเกษตรของจังหวัดพัทลุง พัทลุง 6 13 พ.ย. 2566 (15:23)
738
ประกาศ สำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดภาพเครื่องหมายราชการ ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายราชการ พุทธศักราช 2482 (ฉบับที่ 313) สงขลา 7 13 พ.ย. 2566 (15:23)
739
จดหมายข่าวเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา ประจำเดือนมกราคม 2565 สงขลา 4 13 พ.ย. 2566 (15:24)
740
ประกาศ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สงขลา 8 13 พ.ย. 2566 (15:24)