ค้นหา QR Code

  • 915

    จำนวนทั้งหมด

# QR Code ชื่อเอกสาร / เว็บไซต์ หน่วยงาน สแกน (ครั้ง) ปรับปรุงล่าสุด ดำเนินการ
221
ขอเชิญเข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ BCG ในช่วงสัปดาห์ผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค กองกลาง 8 28 ส.ค. 2566 (04:48)
222
แบบรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการจัดงานกาชาด กษ ครั้งที่ 2/2565 กองกลาง 53 28 ส.ค. 2566 (04:48)
223
รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดงานกาชาด ครั้งที่ 2/2565 กองกลาง 74 28 ส.ค. 2566 (04:48)
224
ทำเนียบหัวหน้าส่วนราชการ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดสงขลา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สงขลา 0 7 พ.ย. 2565 (15:53)
225
การจัดงานกาชาดของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี 2565 กองกลาง 38 28 ส.ค. 2566 (04:48)
226
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน โครงการการตั้งปณิธานความดี ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 398 16 ก.ย. 2566 (20:37)
227
พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายราชสักการะ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องใน“วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2565 สงขลา 6 28 ส.ค. 2566 (04:48)
228
การปรับปรุงข้อมูลเจ้าหน้าที่ ป.ย.ป.กษ. เชียงใหม่ 12 28 ส.ค. 2566 (04:48)
229
จดหมายข่าวเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา ประจำเดือนตุลาคม 2565 สงขลา 30 28 ส.ค. 2566 (04:48)
230
ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดสงขลา ที่ใช้สนับสนุนการตรวจราชการ และ ครม.สัญจร ประจำเดือนตุลาคม 2565 สงขลา 16 28 ส.ค. 2566 (04:48)
231
ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดสงขลา เดือน ตุลาคม 2565 สงขลา 1 28 ส.ค. 2566 (04:51)
232
แบบตอบรับการร่วมงานรัฐพิธี "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" หนองคาย 130 28 ส.ค. 2566 (04:51)
233
สปอร์ตวันพระบิดาแห่งฝนหลวง สตูล 6 28 ส.ค. 2566 (04:51)
234
แบบตอบรับ (ออนไลน์) พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” สงขลา 5 28 ส.ค. 2566 (04:51)
235
Logo กาชาด ประจำปี 2565 กองกลาง 14 28 ส.ค. 2566 (04:51)
236
วาระการประชุม คณะกรรมการจัดงานกาชาดของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี 2565 กองกลาง 31 28 ส.ค. 2566 (04:51)
237
ร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย ระบบ Androild สงขลา 0 21 ต.ค. 2565 (14:57)
238
ร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย ระบบ ios สงขลา 0 21 ต.ค. 2565 (14:53)
239
เอกสารประกอบการฝึกอบรม เพชรบุรี 0 21 ต.ค. 2565 (11:54)
240
เอกสารประกอบการฝึกอบรม เพชรบุรี 10 28 ส.ค. 2566 (04:51)