ค้นหา QR Code

  • 822

    จำนวนทั้งหมด

# QR Code ชื่อเอกสาร / เว็บไซต์ ประเภท สแกน (ครั้ง) ปรับปรุงล่าสุด ดำเนินการ
141
แบบตอบรับ (ออนไลน์) พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” แบบฟอร์ม 4 2 พ.ย. 2565 (10:43)
142
Logo กาชาด ประจำปี 2565 ประชุม 13 3 มี.ค. 2566 (18:53)
143
วาระการประชุม คณะกรรมการจัดงานกาชาดของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี 2565 ประชุม 28 7 เม.ย. 2566 (16:47)
144
ร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย ระบบ Androild เว็บไซต์ 0 21 ต.ค. 2565 (14:57)
145
ร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย ระบบ ios เว็บไซต์ 0 21 ต.ค. 2565 (14:53)
146
เอกสารประกอบการฝึกอบรม เว็บไซต์ 0 21 ต.ค. 2565 (11:54)
147
เอกสารประกอบการฝึกอบรม เว็บไซต์ 9 28 พ.ย. 2565 (13:22)
148
ประกาศกรมประมง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ลว. 11 ตุลาคม 2565 เว็บไซต์ 3 8 ม.ค. 2566 (18:35)
149
ประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ วันที่ 12 - 21 ตุลาคม 2565 เว็บไซต์ 0 20 ต.ค. 2565 (15:49)
150
วาระการประชุมงานกาชาด กษ ครั้งที่ 2 2565 20 ประชุม 37 5 พ.ค. 2566 (08:56)
151
หนังสือ นำส่งเงินรายได้บำรุงสภากาชาดไทย ประจำปี 2564 อื่นๆ 10 7 มี.ค. 2566 (13:39)
152
หนังสือ สูจิบัตร 6461 เห็นชอบ อื่นๆ 12 7 มี.ค. 2566 (13:39)
153
หนังสือ กรมพัฒนาที่ดิน วางพวงมาลา แจ้งเวียน 3 7 เม.ย. 2566 (16:47)
154
สรุปรายงานผลการติดตามเกษตรกรโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ จังหวัดสงขลา ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 แบบฟอร์ม 52 30 มี.ค. 2566 (20:12)
155
ขอความอนุเคราะห์ยืนยันข้อมูลสินค้าเกษตรที่สำคัญระดับจังหวัด เพื่อประกอบการทำข้อมูลแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในระดับพื้นที่ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 แจ้งเวียน 9 17 ต.ค. 2565 (17:12)
156
แบบลงทะเบียน สนง.กษ.นค. อื่นๆ 2 20 ต.ค. 2565 (09:19)
157
ขออนุเคราะห์เอกสารและภาพถ่ายการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องเนื่องในงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ แจ้งเวียน 58 20 ธ.ค. 2565 (10:17)
158
ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดสงขลา ที่ใช้สนับสนุนการตรวจราชการ และ ครม.สัญจร ประจำเดือนกันยายน 2565 แบบฟอร์ม 4 25 ต.ค. 2565 (11:57)
159
แจ้ง USER ID และ PASSWORD การจัดทำปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรรายเดือนระดับจังหวัด ประจำปี 2565 ด้านประมง แจ้งเวียน 5 9 พ.ย. 2565 (09:41)
160
แจ้ง USER ID และ PASSWORD การจัดทำปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรรายเดือนระดับจังหวัด ประจำปี 2565 ด้านปศุสัตว์ แจ้งเวียน 4 9 พ.ย. 2565 (09:42)