ค้นหา QR Code

  • 1207

    จำนวนทั้งหมด

# QR Code ชื่อเอกสาร / เว็บไซต์ หน่วยงาน สแกน (ครั้ง) ปรับปรุงล่าสุด ดำเนินการ
101
การทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมถ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2567 กองกลาง 75 15 มิ.ย. 2567 (07:11)
102
ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา ปีงบประมาณ 2567 สงขลา 32 30 พ.ค. 2567 (21:24)
103
ขอเรียนเชิญร่วมกิจกรรมการไถ่ชีวิตโค - กระบือ ครั้งที่ 3/2567 และขอความอนุเคราะห์ร่วมทำบุญ ไถ่ชีวิตโค-กระบือ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี กองกลาง 64 20 เม.ย. 2567 (20:54)
104
ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทหมู่ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครบรอบ 132 ปี กองกลาง 196 15 มิ.ย. 2567 (09:01)
105
ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทหมู่ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครบรอบ 132 ปี กองกลาง 2 28 มี.ค. 2567 (22:40)
106
ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร ข้อมูลทั่วไปจังหวัดสงขลา ปี 2566 สงขลา 3 3 เม.ย. 2567 (10:42)
107
รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพระราชพิธีพืชมงคลฯ 2567 ครั้งที่ 1/2567 กองกลาง 18 14 เม.ย. 2567 (21:48)
108
คำสั่ง 22.3.67 ชลบุรี 42 1 เม.ย. 2567 (08:29)
109
จดหมายข่าวเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา ประจำเดือนมีนาคม 2567 สงขลา 41 12 มิ.ย. 2567 (12:59)
110
21.3.67 ชลบุรี 1 21 มี.ค. 2567 (16:22)
111
แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม ชลบุรี 135 13 มิ.ย. 2567 (17:39)
112
เกษตรอินทรีย์ ชลบุรี 22 23 พ.ค. 2567 (11:28)
113
ศูนย์พิรุณราช น่าน 0 21 มี.ค. 2567 (14:16)
114
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ.2560 (เล่มเล็ก) มุกดาหาร 1 29 มี.ค. 2567 (14:37)
115
ไฟล์นำเสนอ ข้อมูลบทบาทภารกิจและข้อมูลหัวหน้าส่วนราชการ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดสงขลา สงขลา 13 19 เม.ย. 2567 (19:30)
116
แบบประเมินโครงการสัมมนา Trust สถาบันเกษตราธิการ 29 26 มี.ค. 2567 (18:36)
117
รายละเอียด นบต. 68 สถาบันเกษตราธิการ 488 19 มิ.ย. 2567 (11:46)
118
Location KN กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน 104 19 มิ.ย. 2567 (20:28)
119
18.3.67 ชลบุรี 0 18 มี.ค. 2567 (13:27)
120
แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวง เข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ 6 รอบ กองกลาง 4 21 มี.ค. 2567 (17:17)