ค้นหา QR Code

  • 785

    จำนวนทั้งหมด

# QR Code ชื่อเอกสาร / เว็บไซต์ ประเภท สแกน (ครั้ง) ปรับปรุงล่าสุด ดำเนินการ
101
ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดสงขลา เดือน ตุลาคม 2565 แจ้งเวียน 0 2 พ.ย. 2565 (14:06)
102
แบบตอบรับการร่วมงานรัฐพิธี "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" เว็บไซต์ 125 4 มี.ค. 2566 (11:26)
103
สปอร์ตวันพระบิดาแห่งฝนหลวง อื่นๆ 5 1 พ.ย. 2565 (15:04)
104
แบบตอบรับ (ออนไลน์) พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” แบบฟอร์ม 4 2 พ.ย. 2565 (10:43)
105
Logo กาชาด ประจำปี 2565 ประชุม 13 3 มี.ค. 2566 (18:53)
106
วาระการประชุม คณะกรรมการจัดงานกาชาดของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี 2565 ประชุม 26 23 มี.ค. 2566 (13:48)
107
ร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย ระบบ Androild เว็บไซต์ 0 21 ต.ค. 2565 (14:57)
108
ร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย ระบบ ios เว็บไซต์ 0 21 ต.ค. 2565 (14:53)
109
เอกสารประกอบการฝึกอบรม เว็บไซต์ 0 21 ต.ค. 2565 (11:54)
110
เอกสารประกอบการฝึกอบรม เว็บไซต์ 9 28 พ.ย. 2565 (13:22)
111
ประกาศกรมประมง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ลว. 11 ตุลาคม 2565 เว็บไซต์ 3 8 ม.ค. 2566 (18:35)
112
ประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ วันที่ 12 - 21 ตุลาคม 2565 เว็บไซต์ 0 20 ต.ค. 2565 (15:49)
113
วาระการประชุมงานกาชาด กษ ครั้งที่ 2 2565 20 ประชุม 35 8 พ.ย. 2565 (07:36)
114
หนังสือ นำส่งเงินรายได้บำรุงสภากาชาดไทย ประจำปี 2564 อื่นๆ 10 7 มี.ค. 2566 (13:39)
115
หนังสือ สูจิบัตร 6461 เห็นชอบ อื่นๆ 12 7 มี.ค. 2566 (13:39)
116
หนังสือ กรมพัฒนาที่ดิน วางพวงมาลา แจ้งเวียน 2 23 มี.ค. 2566 (13:48)
117
สรุปรายงานผลการติดตามเกษตรกรโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ จังหวัดสงขลา ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 แบบฟอร์ม 51 11 ม.ค. 2566 (14:56)
118
ขอความอนุเคราะห์ยืนยันข้อมูลสินค้าเกษตรที่สำคัญระดับจังหวัด เพื่อประกอบการทำข้อมูลแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในระดับพื้นที่ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 แจ้งเวียน 9 17 ต.ค. 2565 (17:12)
119
แบบลงทะเบียน สนง.กษ.นค. อื่นๆ 2 20 ต.ค. 2565 (09:19)
120
ขออนุเคราะห์เอกสารและภาพถ่ายการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องเนื่องในงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ แจ้งเวียน 58 20 ธ.ค. 2565 (10:17)