ค้นหา QR Code

  • 1138

    จำนวนทั้งหมด

# QR Code ชื่อเอกสาร / เว็บไซต์ หน่วยงาน สแกน (ครั้ง) ปรับปรุงล่าสุด ดำเนินการ
81
การจัดทำโครงการ/กิจกรรม และกรอบงบประมาณสนับสนุน (ร่าง) แผนปฏิบัติการโครงการ รักษ์น้ำ จ.พิษณุโลก พิษณุโลก 1 23 ก.พ. 2567 (15:23)
82
เอกสารการคัดเลือกผู้ที่มีผลงานดีเด่นของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี พ.ศ.2566 สงขลา 0 22 ก.พ. 2567 (11:00)
83
เอกสารแนบ 1-2 การขอใช้พื้นที่ท้องสนามหลวง 2567 กองกลาง 53 30 มี.ค. 2567 (20:23)
84
เอกสารแนบขอใช้พื้นที่ท้องสนามหลวง กองกลาง 2 12 มี.ค. 2567 (17:23)
85
แบบประเมินความพึงพอใจการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา “หนึ่งปิ่นโตร่วมใจ สป.กษ. ทำบุญ ฟังธรรม จิตใจเบิกบาน” สำนักพัฒนาระบบบริหาร 24 9 เม.ย. 2567 (11:40)
86
การสื่อสารนโยบายและประเด็นข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระบี่ 0 21 ก.พ. 2567 (11:42)
87
แบบประเมินความพึงพอใจ สถาบันเกษตราธิการ 0 21 ก.พ. 2567 (11:12)
88
แบบฟอร์มการจัดทำข้อมูลบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่สำคัญจังหวัดสงขลา ปี 2567 สงขลา 0 21 ก.พ. 2567 (10:26)
89
รายงานการประชุมและแบบรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการและกิจกรรม งานเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบฯ ครั้งที่ 1/2567 กองกลาง 121 29 มี.ค. 2567 (15:30)
90
เอกกระสารประกอบการประชุมฯ สุรินทร์ 1 19 ก.พ. 2567 (16:54)
91
แบบฟอร์มเสนอโครงการ/กิจกรรม และกรอบงบประมาณ (ร่าง) แผนปฏิบัติการโครงการฯ พิษณุโลก 87 15 เม.ย. 2567 (12:01)
92
เอกสารประกอบการชี้แจง คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษา ยุทธศาสตร์ชาติการจัดสรรงบประมาณ 2567 (วุฒิสภา) กลุ่มวิเคราะห์งบประมาณ 15 29 ก.พ. 2567 (16:14)
93
เอกสารประกอบการประชุมหารือการจัดทำข้อมูลบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่สำคัญของจังหวัดสงขลา ปี 2567 สงขลา 7 22 ก.พ. 2567 (11:27)
94
แบบฟอร์มหลักเกณฑ์ GECC สป.กษ. 67 สำนักพัฒนาระบบบริหาร 3 19 ก.พ. 2567 (18:09)
95
แบบตอบรับ/กำหนดการ 16.2.67 ชลบุรี 23 21 ก.พ. 2567 (14:35)
96
แบบตอบรับ ชลบุรี 2 13 ก.พ. 2567 (11:32)
97
เล่มรายงานประจำปี 2566 กาฬสินธุ์ 1 22 ก.พ. 2567 (15:59)
98
รายละเอียดหลักสูตร นบต. 67-69 สถาบันเกษตราธิการ 1327 25 เม.ย. 2567 (16:34)
99
แบบรับรองรายงานการประชุม คณะกรรมการดำเนินงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี 2567 ครั้งที่ 1/2567 กองกลาง 0 8 ก.พ. 2567 (15:45)
100
รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพระราชพิธีฯ 2 ก.พ.67 Final กองกลาง 3 1 มี.ค. 2567 (17:45)