ค้นหา QR Code

  • 1162

    จำนวนทั้งหมด

# QR Code ชื่อเอกสาร / เว็บไซต์ หน่วยงาน สแกน (ครั้ง) ปรับปรุงล่าสุด ดำเนินการ
801
เอกสารประกอบการฝึกอบรมสมุนไพร ชลบุรี 145 13 พ.ย. 2566 (15:21)
802
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สงขลา 112 13 พ.ย. 2566 (12:46)
803
รายงานการประชุมสรุปผลแนวทางการพัฒนาเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร ชลบุรี 7 13 พ.ย. 2566 (15:21)
804
แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการปลูกพืชสมุนไพร ภายใต้โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่จังหวัดชลบุรี ปีงบประมาณ 2564 ผ่านระบบออนไลน์ ชลบุรี 248 9 พ.ค. 2567 (20:48)
805
เวปไซต์สำนักงาน ลำพูน 4 13 พ.ย. 2566 (15:21)
806
การตอบรับเข้าร่วมการประชุม สงขลา 24 13 พ.ย. 2566 (15:21)
807
แนวทางการดำเนินกิจกรรม โครงการ 1 ตำบล สงขลา 98 13 พ.ย. 2566 (15:21)
808
ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ เพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สงขลา 57 13 พ.ย. 2566 (15:18)
809
แบบประเมินความรู้ความสามารถ สงขลา 23 13 พ.ย. 2566 (15:18)
810
ระบบลงชื่อผู้เข้าสอบ สงขลา 20 13 พ.ย. 2566 (15:18)
811
สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ชลบุรี 21 13 พ.ย. 2566 (15:18)
812
แบบติดตามความพึงพอใจการใช้นวัตกรรมการประชุมติดตามงานในยุค New Normal ชลบุรี 4 13 พ.ย. 2566 (15:18)
813
ประกาศ รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สงขลา 11 13 พ.ย. 2566 (15:18)
814
เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ AIC และคณะกรรมการเกษตร 4.0 กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน 0 22 ก.ค. 2564 (16:56)
815
เอกสารประกอบการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 4/2564 สงขลา 127 2 ก.พ. 2567 (15:52)
816
การจัดเก็บข้อมูลรายได้ครัวเรือนเกษตรกรผู้เข้ารวม "กิจกรรมการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่" จังหวัดสงขลา สงขลา 30 13 พ.ย. 2566 (15:19)
817
เอกสารร่างแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา (13 กรกฎาคม 2564) สงขลา 21 13 พ.ย. 2566 (15:19)
818
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สงขลา 16 13 พ.ย. 2566 (15:19)
819
ผลิตภัณฑ์จากส้มแขกสะบ้าย้อย สินค้าสร้างรายได้ พื้นที่ จชต. ข่าวเด่นประเด็นใต้ 17-03-64 สงขลา 3 13 พ.ย. 2566 (15:19)
820
ช่องยูทูปสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา สงขลา 2023 14 พ.ค. 2567 (18:57)