ค้นหา QR Code

  • 822

    จำนวนทั้งหมด

# QR Code ชื่อเอกสาร / เว็บไซต์ ประเภท สแกน (ครั้ง) ปรับปรุงล่าสุด ดำเนินการ
61
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง จังหวัดสงขลา ปี 2565-66 เว็บไซต์ 23 25 เม.ย. 2566 (14:21)
62
หนังสือ 1226 สรุปประชุม ปกษ เห็นชอบ ระเบียบ กทม 2555 แจ้งเวียน 12 21 มี.ค. 2566 (20:27)
63
จดหมายข่าวเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 เว็บไซต์ 19 7 มี.ค. 2566 (09:58)
64
บ้านเกษตรกรอำเภอพานทอง อื่นๆ 7 22 มี.ค. 2566 (09:10)
65
บ้านเกษตรกรอำเภอเกาะจันทร์ อื่นๆ 9 16 มี.ค. 2566 (09:24)
66
พิกัดบ้านเกษตรกรอำเภอพนัสนิคม อื่นๆ 14 21 มี.ค. 2566 (16:38)
67
รายงานการประชุมหารือการจัดทำข้อมูลบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่สำคัญของจังหวัดสงขลา ปี 2566 แจ้งเวียน 6 25 ก.พ. 2566 (11:30)
68
แบบฟอร์มการจัดทำข้อมูลสินค้าเกษตรที่สำคัญของจังหวัดสงขลา ปี 2566 แจ้งเวียน 0 17 ก.พ. 2566 (14:12)
69
หลักสูตร นบส.กษ.รุ่นที่ 6 แจ้งเวียน 170 23 พ.ค. 2566 (09:18)
70
แบบตอบรับพี่ต้น แบบฟอร์ม 0 14 ก.พ. 2566 (09:37)
71
ประชุมและตรวจประเมินให้การรับรองร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q (Q RESTAURANT) และโครงการส่งเสริมการบริโภคและใช้วัตถุดิบสินค้า Q ประจำปี พ.ศ. 2566 จังหวัดสงขลา ประชุม 35 27 เม.ย. 2566 (14:49)
72
ลิงค์สมัครเข้าร่วมการฝึกอบรม แบบฟอร์ม 47 24 พ.ค. 2566 (10:43)
73
ขอประชาสัมพันธ์การจัดฝึกอบรมด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ แจ้งเวียน 33 15 มี.ค. 2566 (12:09)
74
เอกสารประกอบการประชุมหารือการจัดทำข้อมูลบริหารจัดการสินค้าเกษตรจังหวัดสงขลา แจ้งเวียน 7 21 ก.พ. 2566 (09:14)
75
จังหวัดสงขลา ขอเชิญชวนพี่น้องเกษตรกรผู้สนใจ สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร แจ้งเวียน 34 26 พ.ค. 2566 (18:10)
76
แบบตอบรับเข้าร่วมประชุมหารือการจัดทำข้อมูลบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่สำคัญจังหวัดสงขลา แจ้งเวียน 71 26 พ.ค. 2566 (21:07)
77
เอกสารประกอบการประชุม คณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรจังหวัดสงขลา (SCP) และประธานคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับอำเภอ จังหวัดสงขลา (SCD) ครั้งที่ 1/2566 ประชุม 166 25 พ.ค. 2566 (04:55)
78
ขอเชิญชวน...พี่น้องเกษตรกรผู้สนใจสมัครเลือกตั้ง สมาชิกสภาเกษตรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร เปิดรับสมัคร 8 - 12 กุมภาพันธ์ 2566 เว็บไซต์ 2 13 ก.พ. 2566 (10:58)
79
การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรจังหวัดสงขลา (SCP) และประธานคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับอำเภอ จังหวัดสงขลา (SCD) ครั้งที่ 1/2566 ประชุม 39 25 พ.ค. 2566 (04:55)
80
E book Q restaurant เว็บไซต์ 11 13 มี.ค. 2566 (11:08)