ค้นหา QR Code

  • 1059

    จำนวนทั้งหมด

# QR Code ชื่อเอกสาร / เว็บไซต์ หน่วยงาน สแกน (ครั้ง) ปรับปรุงล่าสุด ดำเนินการ
701
แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการปลูกพืชสมุนไพร ภายใต้โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่จังหวัดชลบุรี ปีงบประมาณ 2564 ผ่านระบบออนไลน์ ชลบุรี 246 27 พ.ย. 2566 (13:13)
702
เวปไซต์สำนักงาน ลำพูน 4 13 พ.ย. 2566 (15:21)
703
การตอบรับเข้าร่วมการประชุม สงขลา 24 13 พ.ย. 2566 (15:21)
704
แนวทางการดำเนินกิจกรรม โครงการ 1 ตำบล สงขลา 98 13 พ.ย. 2566 (15:21)
705
ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ เพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สงขลา 57 13 พ.ย. 2566 (15:18)
706
แบบประเมินความรู้ความสามารถ สงขลา 23 13 พ.ย. 2566 (15:18)
707
ระบบลงชื่อผู้เข้าสอบ สงขลา 20 13 พ.ย. 2566 (15:18)
708
สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ชลบุรี 21 13 พ.ย. 2566 (15:18)
709
แบบติดตามความพึงพอใจการใช้นวัตกรรมการประชุมติดตามงานในยุค New Normal ชลบุรี 4 13 พ.ย. 2566 (15:18)
710
ประกาศ รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สงขลา 11 13 พ.ย. 2566 (15:18)
711
เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ AIC และคณะกรรมการเกษตร 4.0 กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน 0 22 ก.ค. 2564 (16:56)
712
เอกสารประกอบการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 4/2564 สงขลา 127 2 ก.พ. 2567 (15:52)
713
การจัดเก็บข้อมูลรายได้ครัวเรือนเกษตรกรผู้เข้ารวม "กิจกรรมการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่" จังหวัดสงขลา สงขลา 30 13 พ.ย. 2566 (15:19)
714
เอกสารร่างแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา (13 กรกฎาคม 2564) สงขลา 21 13 พ.ย. 2566 (15:19)
715
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สงขลา 16 13 พ.ย. 2566 (15:19)
716
ผลิตภัณฑ์จากส้มแขกสะบ้าย้อย สินค้าสร้างรายได้ พื้นที่ จชต. ข่าวเด่นประเด็นใต้ 17-03-64 สงขลา 3 13 พ.ย. 2566 (15:19)
717
ช่องยูทูปสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา สงขลา 1126 26 ก.พ. 2567 (12:06)
718
เพจสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา สงขลา 1168 26 ก.พ. 2567 (16:02)
719
เอกสารชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด โครงการ 1 ตำบล 1กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ จังหวัดสงขลา สงขลา 20 13 พ.ย. 2566 (12:45)
720
สรุปผลการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 3/2564 สงขลา 10 13 พ.ย. 2566 (15:19)