ค้นหา QR Code

  • 785

    จำนวนทั้งหมด

# QR Code ชื่อเอกสาร / เว็บไซต์ ประเภท สแกน (ครั้ง) ปรับปรุงล่าสุด ดำเนินการ
21
คำสั่งคณะทำงานพระราชพิธีพืชมงคล ปี 2566 แจ้งเวียน 8 14 มี.ค. 2566 (11:12)
22
รายงานการประชุมศูนย์ติดตามภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 3 ปี 2566 อื่นๆ 2 7 มี.ค. 2566 (21:52)
23
ข้อมูลเกษตรรายสินค้า ข้อมูล "ส้มจุกจะนะ" จังหวัดสงขลา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แจ้งเวียน 3 2 มี.ค. 2566 (07:33)
24
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง จังหวัดสงขลา ปี 2565-66 เว็บไซต์ 22 17 มี.ค. 2566 (13:56)
25
หนังสือ 1226 สรุปประชุม ปกษ เห็นชอบ ระเบียบ กทม 2555 แจ้งเวียน 12 21 มี.ค. 2566 (20:27)
26
จดหมายข่าวเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 เว็บไซต์ 19 7 มี.ค. 2566 (09:58)
27
บ้านเกษตรกรอำเภอพานทอง อื่นๆ 7 22 มี.ค. 2566 (09:10)
28
บ้านเกษตรกรอำเภอเกาะจันทร์ อื่นๆ 9 16 มี.ค. 2566 (09:24)
29
พิกัดบ้านเกษตรกรอำเภอพนัสนิคม อื่นๆ 14 21 มี.ค. 2566 (16:38)
30
รายงานการประชุมหารือการจัดทำข้อมูลบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่สำคัญของจังหวัดสงขลา ปี 2566 แจ้งเวียน 6 25 ก.พ. 2566 (11:30)
31
แบบฟอร์มการจัดทำข้อมูลสินค้าเกษตรที่สำคัญของจังหวัดสงขลา ปี 2566 แจ้งเวียน 0 17 ก.พ. 2566 (14:12)
32
หลักสูตร นบส.กษ.รุ่นที่ 6 แจ้งเวียน 153 21 มี.ค. 2566 (10:03)
33
แบบตอบรับพี่ต้น แบบฟอร์ม 0 14 ก.พ. 2566 (09:37)
34
ประชุมและตรวจประเมินให้การรับรองร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q (Q RESTAURANT) และโครงการส่งเสริมการบริโภคและใช้วัตถุดิบสินค้า Q ประจำปี พ.ศ. 2566 จังหวัดสงขลา ประชุม 35 20 มี.ค. 2566 (10:01)
35
ลิงค์สมัครเข้าร่วมการฝึกอบรม แบบฟอร์ม 44 15 มี.ค. 2566 (12:09)
36
ขอประชาสัมพันธ์การจัดฝึกอบรมด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ แจ้งเวียน 33 15 มี.ค. 2566 (12:09)
37
เอกสารประกอบการประชุมหารือการจัดทำข้อมูลบริหารจัดการสินค้าเกษตรจังหวัดสงขลา แจ้งเวียน 7 21 ก.พ. 2566 (09:14)
38
จังหวัดสงขลา ขอเชิญชวนพี่น้องเกษตรกรผู้สนใจ สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร แจ้งเวียน 33 7 มี.ค. 2566 (07:18)
39
แบบตอบรับเข้าร่วมประชุมหารือการจัดทำข้อมูลบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่สำคัญจังหวัดสงขลา แจ้งเวียน 53 16 มี.ค. 2566 (09:01)
40
เอกสารประกอบการประชุม คณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรจังหวัดสงขลา (SCP) และประธานคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับอำเภอ จังหวัดสงขลา (SCD) ครั้งที่ 1/2566 ประชุม 152 22 มี.ค. 2566 (20:24)