ค้นหา QR Code

  • 1138

    จำนวนทั้งหมด

# QR Code ชื่อเอกสาร / เว็บไซต์ หน่วยงาน สแกน (ครั้ง) ปรับปรุงล่าสุด ดำเนินการ
201
วาระ คกก อำนวยการ 72 พรรษา กองกลาง 3 2 ก.พ. 2567 (10:43)
202
เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเทพีคู่หาบเงิน 2567 กองกลาง 104 11 มี.ค. 2567 (14:29)
203
หนังสือ 11503 ขอบคุณ จากกรมประชาสัมพันธ์ รองปลัด เห็นชอบ กองกลาง 2 10 เม.ย. 2567 (10:09)
204
แผนที่จัดกิจกรรม kick off จิตอาสาฯ ณ คลองฉิมพลี ต.เชิงแส อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา สงขลา 21 23 พ.ย. 2566 (09:44)
205
KICK OFF กิจกรรมกำจัดวัชพืชและผักตบชวา และกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” จังหวัดสงขลา สงขลา 130 15 มี.ค. 2567 (13:07)
206
แบบตอบรับ การเข้าร่วมกิจกรรม Kick Off นครราชสีมา นครราชสีมา 0 9 พ.ย. 2566 (11:25)
207
แบบตอบรับ การเข้าร่วมกิจกรรม Kick Off กำจัดวัชพืชและผักตบชวา และกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" นครราชสีมา 0 9 พ.ย. 2566 (11:22)
208
แบบตอบรับ การเข้าร่วมกิจกรรม Kick Off กำจัดวัชพืชและผักตบชวา และกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" นครราชสีมา 77 19 ก.พ. 2567 (21:38)
209
สรุปผลติดตาม ชลบุรี 5 13 พ.ย. 2566 (13:06)
210
drive ชลบุรี 0 7 พ.ย. 2566 (15:15)
211
ขอเชิญเข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี ๒๕๖๖ กองกลาง 43 23 พ.ย. 2566 (09:58)
212
เอกสารเผยแพร่ระบบเกษตรพันธสัญญา สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา 88 1 เม.ย. 2567 (17:46)
213
รายงานการประชุมศูนย์ติดตามภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 10 ปี 2566 ชลบุรี 0 30 ต.ค. 2566 (11:27)
214
เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรจังหวัดสงขลา (SCP) และประธานคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับอำเภอ จังหวัดสงขลา (SCD) ครั้งที่ 4/2566 สงขลา 130 23 เม.ย. 2567 (09:20)
215
ลิงค์ Zoom ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรจังหวัดสงขลา (SCP) และประธานคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับอำเภอ จังหวัดสงขลา (SCD) ครั้งที่ 4/2566 สงขลา 38 12 ม.ค. 2567 (11:06)
216
จดหมายข่าวเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา ประจำเดือนตุลาคม 2566 สงขลา 42 24 ม.ค. 2567 (07:20)
217
ทำเนียบส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา ประจำปี 2567 สงขลา 166 16 ม.ค. 2567 (17:02)
218
สรุปผลการดำเนินงานของกลุ่มป.ย.ป. สำนักตรวจราชการ 7 13 พ.ย. 2566 (13:07)
219
คู่มือการพิจารณาเอกสารเกี่ยวกับที่ดิน เพื่อขอรับรองมาตรฐานระบบการผลิต GAP และ Organic สงขลา 5 13 พ.ย. 2566 (13:07)
220
รายงานผลการดําเนินการฟื้นฟูอาชีพลูกหนี้ของกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน สุรินทร์ 5 13 พ.ย. 2566 (13:07)