ค้นหา QR Code

  • 1059

    จำนวนทั้งหมด

# QR Code ชื่อเอกสาร / เว็บไซต์ หน่วยงาน สแกน (ครั้ง) ปรับปรุงล่าสุด ดำเนินการ
1
จดหมายข่าวเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 สงขลา 20 26 ก.พ. 2567 (11:12)
2
การจัดทำโครงการ/กิจกรรม และกรอบงบประมาณสนับสนุน (ร่าง) แผนปฏิบัติการโครงการ รักษ์น้ำ จ.พิษณุโลก พิษณุโลก 1 23 ก.พ. 2567 (15:23)
3
เอกสารการคัดเลือกผู้ที่มีผลงานดีเด่นของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี พ.ศ.2566 สงขลา 0 22 ก.พ. 2567 (11:00)
4
เอกสารแนบ 1-2 การขอใช้พื้นที่ท้องสนามหลวง 2567 กองกลาง 9 26 ก.พ. 2567 (16:42)
5
เอกสารแนบขอใช้พื้นที่ท้องสนามหลวง กองกลาง 0 22 ก.พ. 2567 (09:01)
6
แบบประเมินความพึงพอใจการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา “หนึ่งปิ่นโตร่วมใจ สป.กษ. ทำบุญ ฟังธรรม จิตใจเบิกบาน” สำนักพัฒนาระบบบริหาร 17 25 ก.พ. 2567 (15:15)
7
การสื่อสารนโยบายและประเด็นข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระบี่ 0 21 ก.พ. 2567 (11:42)
8
แบบประเมินความพึงพอใจ สถาบันเกษตราธิการ 0 21 ก.พ. 2567 (11:12)
9
แบบฟอร์มการจัดทำข้อมูลบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่สำคัญจังหวัดสงขลา ปี 2567 สงขลา 0 21 ก.พ. 2567 (10:26)
10
รายงานการประชุมและแบบรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการและกิจกรรม งานเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบฯ ครั้งที่ 1/2567 กองกลาง 79 26 ก.พ. 2567 (09:14)
11
เอกกระสารประกอบการประชุมฯ สุรินทร์ 1 19 ก.พ. 2567 (16:54)
12
แบบฟอร์มเสนอโครงการ/กิจกรรม และกรอบงบประมาณ (ร่าง) แผนปฏิบัติการโครงการฯ พิษณุโลก 29 25 ก.พ. 2567 (19:20)
13
เอกสารประกอบการชี้แจง คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษา ยุทธศาสตร์ชาติการจัดสรรงบประมาณ 2567 (วุฒิสภา) กลุ่มวิเคราะห์งบประมาณ 12 23 ก.พ. 2567 (10:14)
14
เอกสารประกอบการประชุมหารือการจัดทำข้อมูลบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่สำคัญของจังหวัดสงขลา ปี 2567 สงขลา 7 22 ก.พ. 2567 (11:27)
15
แบบฟอร์มหลักเกณฑ์ GECC สป.กษ. 67 สำนักพัฒนาระบบบริหาร 3 19 ก.พ. 2567 (18:09)
16
แบบตอบรับ/กำหนดการ 16.2.67 ชลบุรี 23 21 ก.พ. 2567 (14:35)
17
แบบตอบรับ ชลบุรี 2 13 ก.พ. 2567 (11:32)
18
เล่มรายงานประจำปี 2566 กาฬสินธุ์ 1 22 ก.พ. 2567 (15:59)
19
รายละเอียดหลักสูตร นบต. 67-69 สถาบันเกษตราธิการ 938 26 ก.พ. 2567 (16:43)
20
แบบรับรองรายงานการประชุม คณะกรรมการดำเนินงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี 2567 ครั้งที่ 1/2567 กองกลาง 0 8 ก.พ. 2567 (15:45)